شرکت فنی و مهندسی ایرانیان سیستم دقیق پایش جهت تقویت واحد مهندسی خود با کارشناسان مجرب و متخصص شرکت­های اروپایی و آسیایی مرتبط و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر دنیا تعاملات متعددی برقرار کرده است و برآن است تا در جهت پیشبرد اهداف خود گام مهمی در این عرصه ایفا کند.

خدمات:

  • طراحی و ساخت تجهیزات
  • عیب یابی، تعمیرات و کالیبراسیون
  • شبیه سازی و آنالیز قطعات و تجهیزات فرایندی
  • مشاوره های مهندسی و اقتصادی پیش و پس از انجام پروژه